Hvordan bruke G3 Ion

Denne guiden tar deg gjennom hvordan du tilpasser G3 Ion til dine ski, hvordan man stiller inn DIN-verdi, og ikke minst hvordan man bruker bindingen når du er på tur!

Justering av lengde

Bindingen justeres fremover og bakover ved å bruke et stjerneskrujern (PZ3). Bakhuset skal være justert slik at det akkurat berører den bakerste delen på skoen og pinnene er godt inne i skoen. Pass på at det ikke er noe vekt på skoen når dette gjøres.

Justering av utløserverdi

Utløserverdien justeres ved å skru på to ulike stjerneskruer (PZ3) på bakhuset. Begge har en skala slik at du får justert den riktig.

Gåmodus

Roter bakhuset en kvart rotasjon til det stopper. På denne bindingen kan det roteres enten til høyre eller venstre. Tråkk i fremhuset med skoen. Trekk opp spaken på fremhuset slik at den står i gåmodus. Tråkk ned på skistopperne. De vil da låse seg i gåmodus. Det er to helløftere som kan vippes for ulike nivåer.

Kjøremodus

Roter bakhuset slik at pinnene står vendt forover. Bremsen vil da slå ned i bakken. Tråkk i fremhuset med skoen. Spaken skal stå i gåmodus. Tråkk hardt i bakhuset slik at skoen er låst fast.