Bindingsjustering > Hvordan bruke og justere Fritschi Tecton

Denne guiden tar deg gjennom hvordan du tilpasser Fritschi Tecton til dine ski, hvordan man stiller inn DIN-verdi, og ikke minst hvordan man bruker bindingen når du er på tur! 

Justering av lengde

Bindingen justeres fremover og bakover ved å bruke et stjerneskrujern (PZ3). Når bindingen er justert riktig er det en liten “pil” på justeringsskruen som skal ligge flush med to opphøyde “tapper” i plasten på bakhuset. Pass på at det ikke er noe vekt på skoen når dette gjøres. 

Justering av utløserverdi

Utløserverdien justeres både på fremhuset og på bakhuset. På fremhuset er det en stjerneskrue (PZ3) helt bakpå, samt en skala. På bakhuset er det en stjerneskrue (PZ3) helt bakerst, samt en skala. 

Gåmodus

Trekk spaken på bakhuset fremover slik at den står horisontalt. Tråkk i fremhuset med skoen. Trekk opp spaken på fremhuset slik at den står i gåmodus. Tråkk ned på skistopperne. De vil da låses. Det er to helløftere som kan vippes for ulike nivåer. 

Kjøremodus

Trykk spaken på bakhuset helt ned. Bremsen vil da slå ned i bakken. Tråkk i fremhuset med skoen. Spaken på fremhuset skal stå i gåmodus. Tråkk hardt i bakhuset slik at skoen er låst fast.