Bindingsjustering > Hvordan bruke og justere Fritschi Xenic

Denne guiden tar deg gjennom hvordan du tilpasser Fritschi Xenic til dine ski, hvordan man stiller inn DIN-verdi, og ikke minst hvordan man bruker bindingen når du er på tur! 

Justering av lengde

Bindingen justeres fremover og bakover ved å bruke et stjerneskrujern (PZ3). Bakhuset skal være justert slik at det akkurat berører den bakerste delen på skoen og pinnene er godt inne i skoen. Pass på at det ikke er noe vekt på skoen når dette gjøres. 

Justering av utløserverdi

Utløserverdien justeres med å stille på de to små skruene på selve bahkuset (PZ2). Den Nederste skruen stiller sideveis utløsing, og den øverste stiller vertikal utløsing. Utløserskalaen vises på toppen av bindingen.

Gåmodus

Roter bakhuset 180 grader rundt. På denne bindingen kan det roteres både til høre eller venstre. Tråkk i fremhuset med skoen. Trekk opp spaken på fremhuset slik at den står i gåmodus. Tråkk ned på skistopperne om du har disse installer. De vil da låse seg i gåmodus. Det er to helløftere som kan vippes for ulike nivåer. 

Kjøremodus

Roter bakhuset slik at pinnene står vendt forover. Bremsen vil da slå ned i bakken. Tråkk i fremhuset med skoen. Spaken skal stå i gåmodus. Tråkk hardt i bakhuset slik at skoen er låst fast.